top of page

ÁSZF

OKTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A szolgáltató online oktatási kurzusokat szervez a szolgáltatást felhasználók részére az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerint. A felhasználók kizárólag ezen szerződési feltételek szerint jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.

Fontos tisztázni, hogy NEM oktatási intézmény a www.feketefeherlany.hu, hanem Felnőttképzési Regisztrációs számmal rendelkező egyéni vállalkozó. Online kurzusok szervezésével különféle szakmai kihívások megoldásában fejlődhetnek az ide beiratkozók.

A költségtérítéses kurzus befejezésekor a felhasználó egy igazolást (oklevél/tanúsítvány) kap annak sikeres befejezésről. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szolgáltató nem akkreditált oktatási intézmény, és ennek eredményeként a tanúsítványok nem használhatók hivatalos akkreditációra, nem egyenértékűek szakmát igazoló végzettséggel.

Jelen webhely használata során elérhetővé válik a kurzus oktatójának elérhetősége, lehetőség nyílik a kurzusokra való jelentkezésre, a kurzus oktatójával való kapcsolatfelvételre, valamint böngészhet a kurzusokat támogató funkciók között (a továbbiakban: Szolgáltatások) 16 évesnél fiatalabb személy nem jogosult a Szolgáltatásaink használatára. A szerződéskötés nyelve a magyar.

Felnőttképző adatai:
 

Felnőttképző nyilvántartási száma:  B/2023/000307

A képzések formája: Csoportos távoktatás online formában valamint előre elkészített oktatási anyagok (felvételek) megvásárlása

A szolgáltató megnevezése: Mészáros Dóra ev.
székhelye: 4060 Balmazújváros, Tóth Árpád utca 19.
nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbíróság (Hajdú-Bihar vármegye)
adószám: 55554145-1-29
bankszámla: OTP 11738091-21454040
telefon: +36 30 48 78 133
e-mail: m.dora.oktatas@gmail.com
A szolgáltató weboldalai: www.feketefeherlany.com

Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően személyes, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható jogot biztosítunk az Ön által megrendelt és kifizetett kurzushoz történő hozzáféréshez (ingyenes kurzus esetén jelentkezését követően) azzal, hogy Ön nem jogosult a kurzus anyagának, valamint a weboldal tartalmának letöltésére vagy másolására. A weboldalon vagy a tanfolyamok során elküldött tartalomért Ön teljes felelősséggel tartozik.

A kurzuson való részvétellel a Résztvevőnek lehetősége van arra, hogy észrevételeit közzétegye, munkáit és egyéb tartalmait feltöltse a közösségi médiában (például a Facebookon) létrehozott csoportunkban véleményezés és egyeztetés céljából. A Képző fenntartja a jogot, hogy a Résztvevő által megosztott tartalmat, ideértve azt a tartalmat is, amelyről úgy véli, hogy sérti a jelen ÁSZF-et a Résztvevő vagy harmadik fél felelőssége megállapítása nélkül.

A képzésekre való jelentkezés feltételei:

A szolgáltatások igénybevételéhez, a kurzusra történő jelentkezés, illetve a kurzus díjának megfizetése szükséges.

A kurzusokra való jelentkezéskor a felhasználónak pontos adatokat kell megadnia: név, érvényes e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok.

A kurzusra való jelentkezéssel elfogadja, hogy a kurzus indulásával kapcsolatban a megadott e-mail címre emaileket továbbítsunk (nem hírlevél, csak az induláshoz kellő információk).

Kurzusra történő jelentkezés esetén felhasználó jogosult a kurzus anyagának megtekintésére, az online élő eseményeken való részvételre.

A kurzus megtekintésének joga nem jogosítja fel a felhasználót a kurzus viszonteladására (ideértve a számlainformációk megosztását, vagy a kurzus illegális letöltését és bármilyen megosztását). Jogi szempontból ez azt jelenti, hogy korlátozott, azaz nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt adunk Önnek honlapunkon keresztül azon kurzusok és kapcsolódó tartalmak elérésére és megtekintésére, amelyek részvételi díját megfizette, kizárólag személyes célokra. A kurzusok anyagának minden egyéb felhasználás tilos. Felhasználó a kurzus anyagát, vagy annak részét nem sokszorosíthatja, terjesztheti, továbbíthatja, értékesítheti, sugározhatja; nem adhatja bérbe, nem oszthatja meg; nem módosíthatja, adaptálhatja, szerkesztheti, nem hozhat létre származékos műveket.

A Felnőttképző a felhasználók számára az általános szabályok szerint egy éves hozzáférést biztosít a tananyagok elvégzésére, melynek értelmében ezen időtartam alatt a felhasználó személyes fiókjában a kurzus korlátlan számú alkalommal megtekinthető. Amennyiben Felnőttképző tudomására jut, hogy a kurzushoz való hozzáférés jogos érdeket sért, úgy jogosult a hozzáférés időtartamát megváltoztatni, vagy a kurzushoz való hozzáférés jogát megvonni.

A képzések elvégzésével megszerezhető dokumentum(ok): 


Államilag elismert tanúsítvány (Tanúsítvány kerül kiállításra a FAR rendszeren keresztül.)

A képzések típusai:

Kurzusok: Online megszervezett, több alkalmas előadássorozat, mely gyakorlati és elméleti modulokat is tartalmaz. A kurzus végén vizsgamunka leadásával a szolgáltatást igénybe vevő Tanúsítványt kap, mely a FAR rendszeren keresztül kerül kiállításra.

Workshopok: Egy alkalmas online megrendezett események, melyek végén a szolgáltatást igénybe vevő Tanúsítványt kap, mely a FAR rendszeren keresztül kerül kiállításra.

Tananyagok: Előre felvett / megszerkeszett tananyagokat vásárolhat a látogató, melyeket önálló tempóban, állandóan elérhető formában tud elvégezni. A tananyag végén vizsgamunka leadásával a szolgáltatást igénybe vevő Tanúsítványt kap, mely a FAR rendszeren keresztül kerül kiállításra.

A Tanúsítvány megszerzésének feltételei a Résztvevő számára:

A kurzus alkalmainak 70%-án való részvétel, a megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás. Megengedett hiányzás mértéke: a kurzus alkalmainak 30 %-a

 

Az kurzus alkalmain online jelenléti ívet vezetünk, melyre a Résztvevő csak akkor kerül bejegyzésre, ha az alkalom teljes hosszán jelen volt. Amennyiben a Képzésben Résztvevő hiányzása a fenti mértéket meghaladja, akkor a Résztvevő bár jogosult a kurzuson való további részvételre, de a képzésről Tanúsítvány nem kerül kiállításra. Ezzel kapcsolatban nincs helye fellebbezésnek, egyéb jogorvoslatnak, a Felnőttképző kizárja az esetleges károk megtérítését a Képzésben Résztvevő számára.

 

A tanórák pótlására/ismétlésére nincs lehetőség, mert a képzésekből extra limitált csoport indul, a csoport haladását pedig egyéni lemaradás nem hátráltathatja. Hiányzás esetén a Résztvevő a kurzus vezető által elérhetővé tett videós anyagból pótolhatja lemaradását.

A képzési díj:

A képzési díj fizetésének formái: Banki átutalás / Online bankkártyás fizetés (PayPal) / Revolut. Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában valamennyi kurzus részvételi díja magyar forintban értendő.

 

A képzési díj tartalmazza a kurzusvezető által megtartott alkalmak díját, az oktatási segédanyagok díját, a konzultációs/értékelő munka díját, a kiállított tanúsítvány postázási költségét a képzés végén. A képzési díj a képzés egyéb eszközszükségletét nem tartalmazza (pl.: programokra való előfizetés). Egyéb jogcímen számla (pl.: vizsgadíj, pótvizsgadíj, eszköz- és tankönyvhasználati díj, stb.) nem kerül kiállításra.

A képzésre való jelentkezés a képzés díjának (első részletének vagy teljes összegének) rendezésével válik véglegessé.

Fizetési módok: 

- Egy összegben a regisztrációkor

- Két egyenlő mértékű részletben (50-50%). Az első részlet a kurzusra való regisztrációkor esedékes, a második részlet pedig legkésőbb a kurzus kezdési dátumáig rendezendő.

Két részletű díjfizetés esetén, a részletek késedelme esetén a díj rendezéséig a Résztvevő nem látogathatja tovább a kurzust és elesik a képzést igazoló Tanúsítvány megszerzésére való jogosultságtól.

A képzés megkezdése előtt, annak visszamondása esetén, amennyiben az a képzés kezdete előtt 20 nappal történik, a befizetett tandíj 20.000.- regisztrációs díj levonása után visszajár a Résztvevő számára. Amennyiben a képzés visszamondása a képzés kezdete előtt rövidebb mint 20 nappal történik, a befizetett tandíj nem jár vissza a Résztvevő számára. A képzés megkezdése után a képzés elhagyása esetén a Résztvevő számára a tandíjat a Felnőttképző nem téríti vissza.

Vis maiornak tekinthető, amennyiben a Résztvevő a képzés megkezdése után súlyos betegség miatt kényszerül megszakítani tanulmányait, melyet igazol az Felnőttképző felé. A képzés abbahagyása esetén a képzési díj fennmaradó oktatási idejével arányos összege kerül vissza folyósításra, csökkentve 20.000.- regisztrációs díjjal. Egyéb okból kifolyó képzéselhagyás esetén a tandíj visszaigénylésére nincs mód.

Amennyiben a képzés a Felnőttképző hibájából ellehetetlenül, a képzés hátralévő részével arányos tandíjat a Résztvevő számára 20 munkanapon belül maradéktalanul megtéríti banki átutalás formájában.

A Képzésben Résztvevő vállalja, hogy: 

 • a képzésben a tanmenetben és ezen szerződésben meghatározottak szerint részt vesz. A tanórák minimum 70%-án részt vesz.

 • a képzés során nyújtott teljesítményének képzési programban meghatározottak szerinti ellenőrzésén, mérésén részt vesz (írásbeli, szóbeli és más formában előírt beszámolók teljesítése).

 • nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi Résztvevőjét, oktatóit, illetve a Felnőttképző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná (A Résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.).

 • személyes adatai valóságnak megfelelősségét Büntetőjogi Felelősségének tudatában adja meg a Képzőnek, annak valóságát a Képző nem jogosult okmányai elkérésével igazolni

 • a képzési díj elszámolásához a Felnőttképzővel együttműködik

 • a képzéshez szükséges Felnőttképző által előre meghatározott eszközöket és programokat beszerzi.

 • az otthoni feladatokat legjobb tudása szerint teljesíti és a tanmenetben rögzített határidőkig elkészít, valamint az előre megadott leadási paraméterekkel teszi elérhetővé az előre megadott online felületen.

 • az online tanórákról hang-, kép- vagy videó felvételt nem készít, kivéve a Résztvevő feladatainak konzultációját, melyről a Résztvevő hangfelvétel készítésére jogosult. Amennyiben a Résztvevő a tanórák nem engedélyezett részéről hang-, kép- vagy videó felvételt készít, nem látogathatja tovább a tanórákat és elesik a képzés fennmaradó részével arányos képzési díj visszatérítésének jogától.

 • a Felnőttképző tanmenetét és a képzésen megkapott segédanyagokat harmadik félnek nem teszi elérhetővé, ellenkező esetben szellemi tujadon megsértése miatt perelhetővé válik a képzőhellyel szemben és nem látogathatja tovább a tanórákat és elesik a képzés fennmaradó részével arányos képzési díj visszatérítésének jogától.

 • a képzéseken a saját számítógépét, saját szoftvereit használja.

 • a képzés minőségét mérő kérdőíveket kitölti a Felnőttképző által meghatározott időpontig.

 • a képzés alatt született munkái marketing célú felhasználását engedélyezi a Felnőttképző online és offline megjelenési platformjain a Résztvevő nevének és online elérhetőségeinek feltüntetésének kikötésével, kivéve a rövid szöveget engedő képes hirdetések esetén.

A Felnőttképző vállalja, hogy:

 • A jelen Felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést, gondoskodik a képzés rendjének betartásáról. Az oktatáshoz szükséges helyet, az online felületek zavartalan működését és megfelelő munkakörülményeket biztosítja. A képzések a meghirdetett oktatási formában kerülnek megrendezésre (személyes vagy online távoktatás).

 • A képzéshez szükséges információkat, eszköz, anyagigényt és tanrendet e-mailben eljuttatja a Résztvevőkhöz legkésőbb a felhasználást megelőző 7 napig.

 • az oktatók az előre kiadott tantervtől és óraszámtól nem térnek el. Az órák időpontjának módosításának jogát fenntartja az oktatók esetleges betegsége esetén, a pótóra időpontját emailben egyezteti a résztvevőkkel. A képzésben Résztvevő megjelenését minden képzési órán online jelenléti ív vezetésével dokumentálja.

 • a tanórák elméleti anyagának írásos kivonatát és a Résztvevő teljesítendő feladatait a Résztvevő rendelkezésére bocsátja online formában.

 • a képzés tananyagát minden új kurzus indulása előtt aktualizálja és a szakma piaci elvárásaihoz igazítja.

 • a tanórák azon részeiről, melyeken a résztvevők szerepelnek, kizárólag a Résztvevő engedélyével készít videofelvételt.

 • a hatályos Felnőttképzési törvényben meghatározott adminisztratív kötelezettségeket és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti a hatályban lévő felnőttképzést szabályozó törvények és rendeletek ertelmeben.

 • a képzés elvégzésének feltételeinek sikeres teljesítését követően Tanúsítványt állít ki, melyet 30 munkanapon belül átad/eljuttat a Résztvevő számára.

 • tájékoztatást ad a Képzésben részt vevő számára a panaszkezelési és jogorvoslati lehetőségekről.

7. A képzés alatt született munkák tulajdonjoga és felhasználása:

7.1. A képzés alatt született munkák szerzői és tulajdonjoga teljes körűen a Résztvevőé. A képzésen született munkák a képzésben Résztvevő által történő árusítása esetén a képzőhely nem tart igényt semmilyen anyagi kompenzációra, így a Résztvevő szabadon értékesítheti azokat.

7.2. A képzés alatt született munkák marketing célú felhasználását a Résztvevő határozatlan időre engedélyezi a Felnőttképző online és offline megjelenési platformjain a Résztvevő nevének és online elérhetőségeinek feltüntetésének kikötésével, kivéve a rövid szöveget engedő képes hirdetések esetén. A Résztvevő vállalja, hogy a képzés témájához köthető online felületeinek elérhetőségét a Felnőttképző számára rendelkezésre bocsátja.

8. A Képzésben részt vevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott személyes adatait, illetve jelen szerződéssel összefüggő valamennyi információt a Felnőttképző az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak és az Fktv. 21. §-ának megfelelően kezelheti, azt a jogszabályokban meghatározott szervezeknek, és monitorozásában részt vevő, külső ellenőrzési szervek részére átadhatja. A Felnőttképző a résztvevők személyes adatait kizárólag az képzési ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább, kivéve a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe történő törvény által előírt bejelentése. A képzőhely vállalja, hogy a résztvevők személyes adataival az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően jár el.

9. A szerződő felek elfogadják, hogy a szerződés megkötésének és a szerződő felek közötti hivatalos kommunikáció formája az e-mail-es kommunikáció, az egyértelmű online kommunikációs forma hivatalos értékű.

10. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Képzőnél, a Képző nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a Szerződő Feleknél akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. A Felnőttképző kiköti, a Képzésen Résztvevő elfogadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, az Állami Számvevőszék az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzési jogosultságát.

Kisadózói Nyilatkozat

Mint kisadózó vállalkozás, az alábbi nyilatkozatot teszem Önök felé:
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 2021. január 1-től hatályos 13. § (2) bekezdése első mondata és a 32/E. § (2)bekezdése rendelkezései szerint tájékoztatom, hogy a köztünk fennálló szerződésünket részemről mint KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁS teljesítem.
Kisadózó vállalkozás adatai:
Név: Mészáros Dóra ev.
Cím: 4060 Balmazújváros Tóth Árpád utca 19.
adószám: 55554145-1-29

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Paying Methods
bottom of page